Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://czysciwa-kobra.pl

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://czysciwa-kobra.pl jest Kobra Sp. Jawna, adres siedziby: Męczenników Ośw. 1, 68-200 Żary, adres do doręczeń: Męczenników Ośw. 1, 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000088068, NIP: 9280005640, REGON: 970032500, adres poczty elektronicznej: dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§ 2 DEFINICJE

„Administrator” – Kobra Sp. Jawna, adres siedziby: Męczenników Ośw. 1, 68-200 Żary, adres do doręczeń: Męczenników Ośw. 1, 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000088068, NIP: 9280005640, REGON: 970032500, adres poczty elektronicznej:

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdujące się pod adresem https://czysciwa-kobra.pl 
Wykonawcą Strony jest Ewa Gillen, Gillen Design, Kommandantenstrasse 72, 10117 Berlin, Niemcy

 

§ 3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH i INFORMACJI

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail:  lub listownie.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Gillen Design, Kommandantenstrasse 72, 10117 Berlin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

– Bank Zachodni WBK /O/ Żary ul. Wrocławska ,68-200 Żary – Regulowanie zobowiązań (przelew elektroniczny) wobec kontrahentów i pracowników.

– Program fakturowo-kadrowy COMARCH ERP OPTIMA   firmy Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie ,31-864 Kraków ,Al. Jana Pawła II 39A. Program użytkowany w celu wystawiania faktur jako dokumentów księgowych oraz do kompleksowego przetwarzania danych pracowników: wynagrodzenia ,ubezpieczenia i.t.p.

– Serwisant programu: P.H.U. Netcom Dariusz Wojciechowski,68-200 Żary, Al.Wojska Polskiego 29 – Aktualizacje i nadzór nad funkcjonowaniem programu.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

§ 4 FORMULARZ

Administrator stosuje jeden formularz kontaktowy w ramach Strony:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Kobra Sp. Jawna.Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

 

§ 5 TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Wbudowany kod Google Analytics – Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link, który ustawi tzw. Opt-Out-Cookie i uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: 

Serwis wykorzystuje w poszczególnych przypadkach platformę video YouTube należąca do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Stany Zjednoczone do wyświetlania na swoich podstronach materiałów audio-video zamieszczonych pierwotnie na platformie YouTube. Materiały prezentowane są za pomocą zintegrowanego playera łączącego się z platformą YouTube. Po ustanowieniu połączenia z platformą YouTube dane o Państwa połączeniu są do niej przekazywane oraz następuje odtwarzanie materiału audio-video na podstronie Serwisu.
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych przez YouTube danych, ich zakresie, celu przetwarzania oraz sposobów konfiguracji ustawień mających wpływ na ochronę prywatności użytkownika platformy YouTube znajdziecie Państwo w zakładkach Prywatność i Bezpieczeństwo na stronie internetowej platformy YouTube.

Nasza strona udostępnia narzędzia oraz treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych i mapy (Google Maps) oraz wykorzystuje funkcje Google +1. , której dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google +1 można publikować informacje na całym świecie. Państwo i inni użytkownicy otrzymacie za pomocą przycisku Google +1 spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google gromadzi zarówno informacje, że dali Państwo treści +1, ale także o stronie, którą oglądaliście klikając na +1. Państwa +1 może być wyświetlane jako wskazówka razem z nazwą Państwa profilu i zdjęciem profilowym w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub Waszym profilu Google, lub w innym miejscu na stronach internetowych i reklam internetowych. Google rejestruje informacje o twoich działaniach +1 do poprawy usług Google dla Was i innych. Aby móc używać przycisku Google +1, potrzebny jest widoczny na całym świecie, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej wybraną nazwę profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach, nazwa ta może również zastąpić inną nazwę której Państwo używali podczas udostępniania zawartości za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Wasz adres e-mail lub dysponują innymi Waszymi informacjami identyfikacyjnymi.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji: Poza objaśnionymi powyżej celami, udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zagregowane dane statystyczne dotyczące działalności +1 użytkowników lub przesyłać je do użytkowników i partnerów, jak wydawców, reklamodawców lub powiązanych stron.

 

§ 6 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

– sesyjne
– stałe
– analityczne

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej.

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

 

§ 7 POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 24.05.2018 r.