Odzież Robocza Recykling

Odzież Robocza Recykling

Kolorowe fartuchy robocze, spodnie i bluzy przerabiane na czyściwo.

Wyróżnia się odzież roboczą przeznaczoną do przerobu na czyściwo. Są to między innymi kolorowe fartuchy robocze, spodnie i bluzy. Drugą kategorią jest odzież, którą przerabia się na szarpankę lub surowiec do produkcji kartonów metodą na mokro. Materiały mogą być lekko przybrudzone, nie zawierają jednak tłustych plam, farb i asfaltu.

Related Projects